PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT  

 1. IDENTITEIT
  Van Ganswijk Mode BV
  Dorpsstraat 1
  3881 BA Putten
  Nederland
  T. 0341-351424
   E. info@vanganswijk.nl
  KvK: 89990838
  Btw-nummer: NL865176516B01
 2. ALGEMEEN
  Van Ganswijk Mode BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Ganswijk Mode BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Ganswijk Mode BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 1. DOELSTELLINGEN
  Persoonsgegevens van klanten worden door Van Ganswijk Mode BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  – Administratie doeleinden.
  – Spaaracties en communicatie.
  – Uitvoering geven aan een opdracht.
  De grondslag van deze persoonsgegevens is een door de klant ingevulde “ja ik wil op de hoogte gehouden worden” kaart, of een aanvraag voor onze nieuwsbrief op onze site. Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om onze verplichtingen tegenover u na te komen en u de service te bieden die u van ons verwacht. Dit betreft onder meer het verwerken en verzenden van bestellingen, SMS-meldingen en/of e-mailberichten over de bezorgstatus en het versturen van informatie zoals nieuwe diensten en aanbiedingen. Ook kunnen we u op de hoogte houden van wijzigingen of verbeteringen van onze services via e-mail, telefoon of post. Mocht zich een probleem voordoen met de bezorging van uw bestelling, zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen. We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als we bij de wet verplicht zijn.
 1. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?
  We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Van Ganswijk Mode BV houdt zich aan de opdrachten zoals verwoord in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor de bovenstaande doelstellingen kan Van Ganswijk Mode BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail adres en geslacht. Uw persoonsgegevens worden door Van Ganswijk Mode BV opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna  alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 2. GEBRUIK VAN COOKIES
  Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald. Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website leuker en eenvoudiger te maken. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden.
  Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden voor maximaal 12 maanden als een bestand op uw computer of mobiele toestel opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd zodra u uw browser sluit.
  We gebruiken permanente cookies als u de optie “Onthoud mijn gegevens” kiest bij het inloggen. In deze cookies worden de door u gekozen beginpagina en uw gegevens opgeslagen. We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in de winkelwagen hebt geplaatst.
  U kunt cookies eenvoudig via de browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in je browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of aangeven dat u een melding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar uw computer of mobiele toestel wordt gestuurd.
 3. NIEUWSBRIEVEN
  Op onze site/winkel heeft u op verschillende momenten de mogelijkheid om uzelf in te schrijven voor onze periodiek te verzenden nieuwsbrieven. Dit gebeurt in geen enkel geval automatisch, hier moet u zelf nadrukkelijk en expliciet toestemming voor geven. Vanzelfsprekend staat in iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt een link waarmee u zich weer mee kunt afmelden voor de nieuwsbrief.
 4. INZAGE EN CORRECTIE
  U heeft, als klant van onze site/winkel, te alle tijden het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens in ons systeem. Hierbij heeft u het recht tot verzoeken om correctie of verwijdering van die gegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
 5. BEVEILIGING
  Wij beveiligen onze internetverbinding met een SSL key. Daarnaast is onze databases beveiligd met goede wachtwoorden.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we die gevonden hebben, zullen we je hierover informeren in deze privacyverklaring. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

 

VERANDERINGEN

EEN NIEUW SEIZOEN Er verandert veel meer bij Van Ganswijk mode dan alleen het seizoen. De Dames-...

NAJAAR 2023

EEN NIEUW SEIZOEN Als ik dit schrijf is het nog mooi weer, de zon schijnt en de temperatuur is...

VOORJAAR 2023

VOORJAAR 2023 Wie droomt er niet van om wakker te worden en het eerste koffietje te nemen op een...

HERFST 2022

NAJAAR 2022 Je kunt echt merken dat het najaar eraan komt. De dagen worden korter en de bladeren...

SALE

IK HEB HET ALLEMAAL AL EENS VERTELD (maar het geldt nog steeds) Laatst kwam er een klant binnen...

       

Aanmelden voor nieuwsbrief Van Ganswijk

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan nu in! (wij versturen geen nieuwsbrieven aan personen jonger dan 16 jaar)

Van Ganswijk Mode: Dorpsstraat 1, 3881  BA Putten